JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

I. Spodní stavba

 1. Suterén – není obsažen
 2. Základová deska a opěrná stěna (izolovaná)
  • Podsyp štěrkopísek, zhutněný
  • Konstrukce  betonu železového B 20, tl. 150 mm (výztuž dle PD)
  • Izolace proti vodě
 3. Terénní úpravy
  • Hrubé terénní úpravy (srovnání terénu po výkopových pracích na rozdíl výšek dle projektu),
  • Ornice – srovnání
  • Zatravnění není součástí dodávky,
  • Sadové úpravy nejsou součástí dodávky.
 4. Komunikace – chodníky – venkovní práce
  • Okapní chodník š. 300 mm, tl. 10mm štěrkopískový zásyp zrnitost 8-22-obrubník plast,
  • Přístupový chodník a terasa – betonová dlažba  tl. 60 mm na štěrkovém podsypu tl. 150 mm,
  • Ohraničení zahradním obrubníkem
  • Stání pro auto + příjezdová komunikace – polovegetační zatravňovací tvárnice na štěrkovém podsypu tl. 150 mm – bez obrubníku dle PD
  • Dělící stěna mezi jednotlivými domy. Betonový prefabrikovaný plot 2 x 3m v místě terasy.
 5. Oplocení
  • Čelní zahradní část – betonový pohledový plot  v. 3m
  • Dělící mezi pozemky – poplastované pletivo+sloupky v. 1,5m
 6. Přípojky inženýrských sítí od hranice pozemku dl. max 6m
  • kanalizace DN 150,
  • elektřiny NN 230/380 V,
  • vody 1 coul

II. Vrchní stavba

 1. Izolace proti vodě
  Hydroizolační krystalické úpravy betonu.
 2. Obvodová stěna

Výstavba obvodových stěn z venku do vnitř včetně štítových stěn obsahuje v základní ceně skladbu:

– 3 mm silikonová omítka 25,
– 3 mm lepící stěrková hmota vyztužená skelnou síťkou – 60 mm fasádní  dřevovláknitá deska
– 160 mm KVH hranol, – 160 mm minerální vlna
– 15 mm OSB deska se zajištěním vzduchotěsnosti
– 160 mm konstrukce s izolací
– 12,5 mm sádrokartonová deska
– malba – barva bílá.

Stěny vnitřní

Nosné konstrukce
– malba – barva bílá.
–  12 mm sádroláknitá deska
– 120(140) mm dřevěná konstrukce,
– 120 mm minerální izolace
– 12 mm sádroláknitá deska

Nenosné (dělící) konstrukce

– malba – barva bílá,- 12,5 mm sádrokartonová deska GKB – základní,
– 75 mm ocelový profil CW 75,
– 60 mm minerální vlna,
– 12,5 mm sádrokartonová deska GKB – základní,
– malba – barva bílá.


Stěny vnitřní, nosné, dělící dům  – zhotovitel- malba – barva bílá,- 12,5 mm sádrokartonová deska
– 40 mm dřevěný rošt
– 0,3 mm Parotěsná folie
– 12,5 mm sádroláknitá deska
– 100 mm dřevěná konstrukce + minerální izolace
– 12,5 mm sádroláknitá deska
– 40 mm vzduchová mezera
– 12,5 mm sádroláknitá deska
– 100 mm dřevěná konstrukce,
– 80 mm minerální izolace
– 0,3 mm Parotěsná folie
– 40 mm dřevěný rošt
– 12,5 mm sádrokartonová deska,
– malba – barva bílá.

 1. Výstavba stropu
  Směr zespod  nahoru
  – 15 mm sádrokartonová deska GKF – protipožární
  – 25 mm dřevěný smrkový rošt
  – 100 mm protihluková minerální izolace
  – 220 mm stropní nosníky (KVH hranoly),
  – 22 mm OSB 3 deska,
  – 60 mm EPS  150 S,
  – 25 mm suchá systémová podlaha sádrovláknitá Rigistabil
 1. Podlahy                                                                                                

Přízemí    

– 25 mm 2x sádroláknitá deska 12,5 mm
– 200 mm EPS  150 S 50 mm

2NP:
– 25 mm 2x sádroláknitá deska  12,5 mm
– 60 mm EPS  150 S

 1.  Střešní Krytina – zajišťující tepelnou stabilitu – v létě chrání před přehříváním

– Střecha plochá, spád do 2%, PVC krytina barva šedá – viplanyl. Systém zelené extenzivní střechy s folií  proti prorůstání kořínků. Oplechování je poplastovaný plech – závětrná lišta, žlab + svod půlkruhový poplastovaný, barva popelově šedá.

Konstrukce střechy
Všechny střešní konstrukce jsou vyrobeny na tlak do 1.5KN/m2. Ke spojování skeletu budou využity elementy Würth.

Vazníková konstrukce s foukanou celulózovou  tepelnou izolací mezi krokvemi a pod nimi tl. 450 mm

Dřevěný + kovový rošt + parotěsná folie + sádrokarton.

 1. Průvlaky
  Jsou provedeny jako nosníky s lepeného dřeva.

 2. Podpěrné konstrukce
  Provedeny jako sloupky s dřevěného materiálu smrk – lepený, bez povrchové úpravy.

 3. Klempířské práce
  Standardní oplechování, svody a žlaby v provedení poplastovaný ocelový plech – viz. střešní krytina..

 4. Okna a balkónové dveře
  Všechny okna a balkónové dveře, vstupní dveře jsou v standardu bílá zevnitř, z vnější strany kašírovaná.  Uw 0,85.
  Těsnění, kování okna otvíravé, sklopné (klika, celoobvodové kování). Za příplatek možno posuvné v době projednávání změn před zahájením realizace..
 5. Žaluzie a rolety za příplatek
  Venkovní žaluzie Z70 barva stříbrná.
  .
 6. Okenní parapety
  Venkovní parapety poplastovaný ocelový plech. Vnitřní parapetní deska – plast bílý.
  .
 7. Vnitřní dveře
  Dveře vnitřní Masonite Vertika, úprava dub, buk apod.
  Obytné místnosti  pás 1/3 sklo, WC + koupelna plné. Kování standard dle výrobce dveří. Zárubeň – obložková.

 8. Vnitřní schody
  Vnitřní schody jsou celodřevěné bez podstupnic z bukového masivu – spárovky, barva přírodní bezbarvá. Zábradlí v patře souběžné, dl. max 1bm. Příčky zábradlí svislé – rovné bez ozdob.

 9. Podlahová výstavba – obklady stěn
  Podlahové krytiny: dle projektové dokumentace – objednavatel upřesní zápisem ve stavebním deníku nejpozději do zahájení montáže domu. Obklady a dlažby – Villeroy – Boch
Účel místnosti podlahová krytina keramický obklad stěn
Zádveří Keramická dlažba Soklík  70 mm
Pokoje, ložnice Koberce
koupelna Keramická dlažba 2,2 m
WC Keramická dlažba 2,2 m
Obývací pokoj, kuchyň Vinylová podlaha
Chodba přízemí Keramická dlažba Soklík  70 mm
Tech.  místnost Keramická dlažba Soklík  70 mm
Garáž Cement. Potěr
+ protiprašný nátěr
Nátěr výška 1 m –omyvatelný

Keramická dlažba v hodnotě 500 Kč/m2,
Keramický obklad v hodnotě 450 Kč/m2,
Lamino (plovoucí podlaha) v hodnotě 350 Kč/m2,
Koberec v hodnotě 300 Kč/m2,
Vinyl – PVC  v hodnotě 400 Kč/m2,
Vnitřní dřevěné obklady neuvedené v tabulce nejsou součástí dodávky ceny jsou včetně DPH..

 1. Sanitární zařízení – zdravotechnika
  Kanalizační větve jsou navrženy z trub PVC tvrzených. Ventilace bude z novodurového potrubí, zařizovací předměty budou napojeny novodurovým připojovacím potrubím.
  Zařizovací předměty jsou součástí dodávky v rozsahu dle půdorysů projektové dokumentace výrobky sdružení Ideal.                     
 2. Zdrojem pitné vody je vodovodní přípojka z veřejné vodovodní sítě. Nová vodovodní přípojka z rPE 32. Zhotovitel provede přípojku z vodovodní šachty(šachta je součástí dodávky) do technické místnosti objektu. Pro rozvod vody bude použito potrubí PE typ HOSTALEN s ochranou plstěnými pásy nebo Tubexem. Připojení na inženýrské sítě odpovídá vnitřnímu vybavení domu.
 3. Vytápění
  • Standardně zdrojem tepla je navrženo teplovzdušné vytápění Atrea s přímým výparem z tepelného čerpadla o výkonu  4,5 kW, bivalentní dotápění elektrický ohřívač lokální elektrické přímotopné konvektory s ručními regulátory. Jejich uvedení do provozu podléhá výchozí revizi elektrické instalace,
  • Zdrojem teplé užitkové vody je zásobník  s tepelným čerpadlem BOSH Compress a  elektrickým dohřevem.

Elektroinstalace
Zásuvkový rozvod v kabeláži CYKY 3 x 2,5, světelný rozvod v kabeláži CYKY 3 x 1,5. Vypínače a zásuvky typ Schneider, barva bílá. Vývody na světla ukončeny objímkou a žárovkou.

Orientační rozmístění základního vybavení:
Obývací pokoj
4 dvojzásuvky, 2 schodišťové vypínače, 1 vypínač, 1 televizní zásuvka přípoj el. trubkou na půdu, 2 vývody na světlo
Vstupní chodba
2 schodišťové vypínače, 1 vývod na světlo
Kuchyň
1 přípojka na sporák 380V, 2 dvojzásuvky, 1 zásuvka v lince, 1 vypínač, 1 vývod na světlo

WC
1 vypínač , 1 vývod na světlo

Šatna
1 vypínač , 1 vývod na světlo
Koupelna
1 vypínač,  1 vývod na světlo, 1 zásuvka ,

Schodiště
2 schodišťové vypínače, 2 vývody na světlo
Ložnice, pokoj
2 vypínače, 2 dvojzásuvky, 1 vývod na světlo

Technická místnost

1 vypínač,  1 vývod na světlo, 2 dvojzásuvky, 1 zásuvka pro pračku, zásuvky pro jednotlivé technologie


Venkovní prostory
1 vodotěsnou zásuvku, 2 vývody pro světlo(terasa a vstup), 1 zvonek umístění u vstupních dveří.  Přípojka od domovního rozvaděče k hranici pozemku (oplocení s elektroměrným pilířem-přívod po pilíř není součástí dodávky).
Přípojka od domovního rozvaděče k hranici pozemku.

Základní vybavení v rozsahu dodávky:                                           

 1. Rozvodná skříň – rozvaděč typizovaný dle dodavatele                  
 2. Zásuvky, typ Schneider, provedení bílé                                          
 3. Vypínače, typ Schneider, provedení bílé                                        
 4. Zvonek elektronický (drátový) GONG + transformátor                
 5. Komín
  Součástí dodávky může být za příplatek jednoprůduchový  komín nerezový průměr 200 mm.  Ten je možné přiobjednat pouze v čase před započetím prací na základové desce.
 1. Malířské práce
  Všechny stěny a strop ve všech místnostech jsou bílé hladké, standardně provedené. Dřevěné vnější obklady jsou z měkkého dřeva a ošetřeny ochranným nátěrem, nebo modřín bez povrchové úpravy.
 2. Vlastní práce
  – Vybavovací prostředky, které jsou zachyceny v plánech nebo v prodejních prospektech, slouží jen jako nabídka vybavení a nejsou smluvními předměty (s výjimkou WC a koupelny).
  – Práce, které provede na základě písemné dohody ve stavebním deníku investor, budou v konečném zúčtování odečteny z ceny ve výši rozpočtovaných cen.

 3. Změny / rozměrové rozdíly
  – Případné změny budou provedeny na základě písemně odsouhlaseného požadavku ve stavebním deníku, potvrzeného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  – Veškeré práce stavby budou provedeny v obvyklém standardu, tj. v souladu se závaznými ČSN a technologickými postupy dodavatelů materiálů a zařízení.

Platný standardní popis pro rok 2019