JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Spolupráce s vysokými školami

Myslíme si, že práce se studenty je velmi potřebná a oboustranně přínosná, proto každoročně v naší firmě absolvuje stáž několik studentů z partnerských vysokých škol.  Je třeba vychovávat mladou generaci a dopřát jí kromě teoretické výuky ve ,,školních lavicích,, také praktickou část našeho řemesla. Našimi partnerskými vysokými školami jsou především Slovenská technická univerzita v Bratislavě, kde spolupracujeme s Ing. Alenou Struhárovou PhD., v rámci naší dlouhodobé spolupráce vznikly již 2 magisterské závěrečné práce a další jsou momentálně v přípravě. Dále ve spolupráci s paní profesorkou pořádáme celodenní exkurze studentů do výroby a na naše stavby. Další partnerskou univerzitou je VUT v Brně, kde spolupracujeme především s doktorandy na Katedře materiálů a v neposlední řadě také Mendelova univerzita v Brně a ČVUT.

Kromě dlouhodobé spolupráce nabízíme také studentům vysokých i středních škol možnost exkurzí jak v naší výrobní hale, tak přímo na stavbě, kde mohou v praxi poznat výrobu a montáž dřevostaveb a nahlédnout přímo pod pokličku stavbě pasivní dřevostavby.

Diplomové práce:

Monitorovací měření vlastností obvodových konstrukcí dřevostaveb (2007)

V největší lokalitě dřevostaveb v ČR provádíme dlouhodobé monitorovací měření vlastností obvodových stěn dřevostaveb s různou skladbou pláště. Hodnotí se 3 druhy konstrukcí / 2 způsoby zakládání domu / investiční náklady na výstavbu a také zkušenosti s užíváním.   Měření probíhá na řadovém domě realizovaném v nízkoenergetickém standardu.

 

Jak hoří dřevostavba (2009)

První a ojedinělý experiment pořádal Zdeněk Kaňa jako součást odborné konference o dřevostavbách v Dubňanech. Na akci spolupracovali projektanti a realizátoři dřevostaveb, odborníci z vysokých škol a zkušeben, požární specialisté i výrobci stavebních materiálů.

Test se připravoval několik měsíců s kolektivem pracovníků PAVUS Praha a Veselí nad Lužnicí v čele s ing. Jaroslavem Dufkem a ing. Hruškou a kolektiv Katedry dřevěných konstrukcí ČVUT Praha, který vede doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., a pracovníci VVÚD Praha.

 

Kvalita vnitřního ovzduší v dřevostavbách a faktory, které ji ovlivňují, Ing. Eva Jeřábková, Ing. Jana Hadačová / Mendlova Univerzita (2015 – 2016)

V současné době je velmi aktuálním tématem kvalita vnitřního prostředí spojená s nárůstem doby trávené uvnitř (dům/auto/kancelář). Tato studie shrnuje výzkum v rámci disertační práce zabývající se problematikou prchavých organických látek (VOC) ve vnitřním prostředí dřevostavby. Měření se skládá z odběrů vzorků v různých fázích výstavby i po nastěhování. Následně se jednotlivé vzorky vyhodnocovaly.

 

TAČR – Smart regions Inteligentní regiony (2015 – 2019)

Díky naší dlouhodobé aktivitě v oblastech výzkumu a vývoje jsme byli přizvání k projektu inteligentních regionů v rámci balíčku Stavba. Zde spolupracujeme s předními Českými univerzitami a firmami na tvorbě volně dostupné knihovny BIM prvků a taky katalogu ověřených detailů pro projektanty i investory. Některé výstupy již byly publikovány na odborných seminářích a konferencích.

 

Termovize – Kontrola kvality

V naší firmě využíváme nejmodernější technologie, za každé situace dbáme na odbornost a kontrolu kvality.

Termovizní měření budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo – tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budov, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizí lze zjistit skutečný tepelně – technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavebně – technické dokumentaci. Termovizní snímky tak mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, mohou posloužit také jako kontrola kvality stavebních prací, případně jako podklad pro reklamační řízení. Termovize pomáhá odhalit chladná místa, kde hrozí nebezpečí kondenzace vody a tvorby plísní, dále pak zobrazí oteplení elektroinstalace a tepelných zařízení (např. jističe, kontakty, podlahová topení, atd.) a napomáhá snížení jejich poruchovosti. Úspěšně vyhledává vlhká místa ve zdivu způsobená zatékáním vody, odhalí netěsnosti oken.

Pro zajištění efektivního měření tepelných ztrát budovy je nutné, aby termovizní měření bylo prováděno za chladného počasí, a budova musí být zároveň vytápěna. Nejlepších výsledků se dosahuje při maximálním rozdílu vnitřní a venkovní teploty. Vhodná venkovní teplota pro provádění termovizního měření budovy je do +5°C, lépe však do 0°C. Optimální teplota -5°C. Při venkovním měření nesmí pršet nebo sněžit.