JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Obnova domů po tornádu

Přestože je dnes na pořadu dne hlavně utrpení obyvatel Ukrajiny, pořád je u nás ještě mnoho lidí, jejichž domovem prošla přírodní válka – TORNÁDO.

Ne všichni věřili v pomoc členů ČKAIT, mysleli si, že domy postaví svépomocí levněji. Při pohledu na postižené obce je patrné, že mnozí přecenili své síly. Dalším nepříznivým faktorem je neustálé zvyšování cen. Proto přinášíme i jeden z pozitivních příkladů pomoci členy ČKAIT a CPD.

Mezi konkrétní případy patří domy stavěné Úsporným bydlením s.r.o.  ve spolupráci s dalšími členy CPD.

Dům, který byl tornádem přímo zasažen, nevratně poškozen a následně zdemolován na lokalitě Pánov – Hodonín. Jedná se o dřevostavbu z padesátých let tzv. „Finské domy“. 

Z původního domu zůstal sklep, který byl následně opraven a upraven tak, aby jej bylo možno využít jako technickou místnost. Původní dům měl málo hluboké základy, tak bylo nutno vykopat nové a jak sklep, tak nové základy spojit ŽB deskou.

Konstrukce domu je pasivní dřevostavba. Výstavba byla provedena z předvyrobených stěnových panelů. Problémy v průběhu výstavby byly hlavně s nedostatkem materiálů a i místních kapacit.

Tím, že dům je koncipován jako pasivní, byly využity vyzkoušené systémové RB sety od firmy Atrea. Jedná se o kombinaci rekuperační jednotky, která topí a chladí díky venkovnímu tepelnému čerpadlu vzduch/voda. Toto TČ je zdrojem energie i pro zásobník teplé vody.

Projektování probíhalo ruku v ruce s realizací hlavně ve věci vnitřních dispozic a vybavení. Dům byl přípraven k nastěhování na začátku listopadu. Nutno dodat, že hlavně díky spolupráci s investory, kteří měli jasné představy. Původní studie se měnila jen 2x. Což z časového hlediska znamená ztrátu 14 dnů.

Celá realizace trvala 3 měsíce a klienti už na konci listopadu bydleli v kompletně  vybaveném domě.

Díky finanční pomoci dobročinných organizací, realizačních firem, dodavatelů materiálů a podpory státu je stále možné domy obnovit. Jen lidé musí věřit více odborníkům, než „radilům od piva“, kteří ví vše „nejlépe“!!! Materiál a práce nikdy už levnější nebude a největší úspory lze dosáhnout optimalizovaným projektem.

autor: Zdeněk Kaňa