JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

Inženýři, technici a stavitelé nabízejí pomoc stavebníkům rodinných domů v místech postižených tornádem.

Rychlost, peníze, právní předpisy a technické normy. To jsou čtyři nejčastější problémy, s nimiž se potýkají lidé v obcích postižených červnovým tornádem, kteří se již pustili do výstavby nových domů. Nebo se na jejich realizaci teprve chystají. I proto se Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která se do obnovy poškozených obcí na jižní Moravě zapojila již den po tragédii, rozhodla zorganizovat putovní informační poradnu. Už toto úterý 3. srpna bude obyvatelům obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice k dispozici zkušený tým statiků, projektantů i právníků, aby jim pomohl s přípravou nových domů.

Individuální bezplatné poradenství projektantů pro občany proběhne v úterý 3. srpna 2021:

· Hrušky 8:00 – 10:00

· Moravská Nová Ves 10:30 – 12:30

· Lužice 13:00 – 15:00

Podvečer na individuální poradny naváže seminář, kde budou probírány konkrétní příklady z praxe a na případné dotazy bude odpovídat i zástupce stavebního úřadu v Hodoníně:

· Mikulčice 16:00 – 19:00

„Jsme velice rádi, že na naši nabídku zareagovali obratem starostové všech dotčených obcí. Z praxe našich členů, kteří se aktivně podílejí na projektech rodinných domů a jejich výstavbě, víme, že otázek a problémů, s nimiž se majitelé a stavebníci musejí vypořádat, je celá řada,“ konstatuje prof. Alois Materna, místopředseda ČKAIT, který se bezplatných konzultací osobně zúčastní.

K nejpalčivějším patří fakt, že řada domů je postavena podle starší projektové dokumentace, která však může být v kolizi s aktuálními závaznými právními předpisy a navazujícími technickými normami pro rodinné domy. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby s nimi totiž musí být v souladu, navzdory živelní pohromě. Ostatně nikdo si asi nechce obnovovat dům se světlými výškami místností, které stačily před sto lety. Totéž platí i pro energetickou náročnost. Zatímco před pár lety se běžně zateplovalo jen několika centimetry tepelné izolace, dnes je to několikanásobek.

Poradenského dne se proto zúčastní i autorizovaný stavitel Zdeněk Kaňa ze společnosti Úsporné bydlení s.r.o., který zájemce provede celým procesem projektové přípravy a realizace prvního domu vznikajícího po ničivém tornádu. Aspekty spojené s projektovou dokumentací připravované autorizovanou osobou nebo odborným dohledem při provádění stavby svépomocí (inženýr, technik, stavitel, architekt) pak ve světle požadavků stavebního zákona a metodik Ministerstva pro místní rozvoj přiblíží JUDr. Eva Kuzmová z ČKAIT.

„Jsme si vědomi toho, že postižené majitele domů tlačí čas. Kvůli financím, stoupající ceně stavebního materiálu, odlivu dobrovolníků, podmínkám na výplatu dotací i úvěrů. V neposlední řadě jde o to, aby měli co nejrychleji kde bydlet. I proto budou na všech místech k dispozici seznamy s autorizovanými projektanty a staviteli, kteří jim mohou obratem pomoci,“ doplňuje Dominika Hejduková, která putovní informační poradnu koordinuje.

Více na www.ckait.cz, facebook ČKAIT, YouTube ČKAIT

autor: ČKAIT