JSME S VÁMI JIŽ 20 LET!

V úterý 24. 5. 2022 nám byly v aule ČVUT v Praze, Betlémské kapli, slavnostně předány ceny hned ve dvou kategoriích celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2021 a to:

TITUL ČEEP 2021
Kategorie: A – PROJEKTY
UB Modul typový (foto č. 13)
Přihlašovatel: Úsporné bydlení s.r.o.
Výrok poroty: Za systém pasivních modulárních projektů, který je konstrukčně tvořen jednotlivými
prefabrikovanými buňkami – tzv. moduly. Rozměrově unifikované moduly jsou sestaveny a smontovány k sobě, čímž vytvářejí požadovaný prostor. Dům může být tvořen jedním či několika moduly v závislosti na potřebách stavebníka. Vlastní projekt vychází ze zkušeností získaných z předchozích realizací energeticky úsporných a pasivních objektů panelových dřevostaveb.

CENA MEDIÁLNÍHO PARTNERA – DEVELOPMENT NEWS
Kategorie: A – PROJEKTY
UB Modul typový (foto č. 13)
Přihlašovatel: Úsporné bydlení s.r.o.
Výrok poroty: Za energeticky úsporné a pasivní modulární stavby, které jsou dalším stupněm vývoje moderních dřevostaveb.

Ocenění výhercům předala místopředsedkyně Parlamentu ČR, paní Věra Kovářová.

Soutěž má dlouhou tradici, letošní ročník byl již 19. v pořadí. Vypisovateli jsou Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ.
Hlavním partnerem ročníku byla Pražská energetika, partnery ČKAIT a Svaz podnikatelů ve
stavebnictví.
Cílem soutěže je zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podpora INICIATIVY
PRŮMYSL 4.0, SMART CITY, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního
prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a v neposlední řadě podpora zájmu o studium
technických oborů na univerzitách v ČR.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
A) Projekty
B1) Stavby (realizace nad 10 mil. Kč)
B2) Stavby (realizace do 10 mil. Kč)
C) Inovace
D) Informační a komunikační technologie

Bylo uděleno pět TITULŮ bez uvedení pořadí, tedy všechny jsou rovnocenné. Rovnocenné s tituly jsou rovněž CENY POROTY, které byly uděleny dvě.