Stavět srdcem a rozumem

Standardní provedení

Standardní
provedení –
rodinný dům

 

Vzor nákladů na vytápění odpovídající energetickému standardu provedení
konstrukce a technologie

Užitná podlahová plocha: 140 m2

Tepelný standard

Konstrukce domu dle ČSN

Nízkoenergetický dům

Pasivní dům

Cena stavby na klíč

2 531 000,- Kč

2 637 000,- Kč

2 754 000,- Kč

Roční náklady na vytápění

15 872,- Kč

8 248,- Kč

4 416,- Kč

Úspora na vytápění  – ročně

0

7 624,- Kč

11 456,- Kč

Uvažovaná
cena za kWh je 2,6 Kč.
 

Doba dodání stavby
od podpisu smlouvy po předání

Standardní
doba výstavby
3 nebo 6 měsíců. Termín
odpovídá  závislosti technologických prodlev dle použití   suchých 
nebo  mokrých technologií výstavby.

Terénní úpravy –
zahrada

Hrubé srovnání
terénu (+- 15 cm).

Dodávky za příplatek:

Okapní chodník, zatravnění,
oplocení, zpevněné plochy, parkovací místo, veřejné přístupové komunikace,
přípojky sítí, sadové úpravy.

Přípojky sítí od
kanalizační a vodoměrné šachty do domu, od RIS pilíře do domu. Oprava
připojovacích míst apod.

Trativod na dešťovou vodu. Vsakovací šachta. Rozvody dešťové kanalizace atd.

Základy

 1. Základové pasy osazené do nezámrzné hloubky. ŽB
  základová roznášecí deska s tepelnou a
  vodovzdornou(protiradonovou)  izolací
 2. ŽB základová deska osazená na tepelné
  izolaci(pěnosklo, nebo EPS) v tlouštce odpovídající energetickému standardu
  dodávky.
 3. U přízemních domů lze provést zakládání na
  zemních vrutech.

Vše včetně rozvodů ležaté kanalizace, vody a přívodu el. energie.   

V případě svažitosti terénu nad 2% samostatná kalkulace.

Suterén

Standardně není součástí dodávky. 
Dle přání klienta a zakládacích podmínek. Nacenění a vyúčtování
samostatně.

Konstrukce domu

Dle
přiloženého standardu obálkové konstrukce v závislosti na výběru typu  a jejího součinitele tepelné prostupnosti a projektu
pro Stavební povolení v úpravách vyplývajících z prováděcí projektové
dokumentace. Vzduchotěsnost  dle platných
ČSN v závislosti na typu obálkové konstrukce.

Skladby dle jednotlivých energetických standardů  domu.

Okna a balkonové
dveře

 Plast bílý (případně  kašírovaný) + trojsklo Ug  0,6  dle typu obálkové konstrukce a
tepelného standardu stavby.

Balkon – terasa na rovné střeše

Dřevěná konstrukce
(modřín) + jednoduché pozinkované  zábradlí.

Okenní parapety

Venkovní parapety
hliník poplastovaný – barva dle vzorníku výrobce.  Vnitřní parapety plast barva dle vzorkovníku výrobce.

Vnitřní dveře

Dveře vnitřní
dýhované, případně laminované. Provedení dle požadavku klienta z katalogu
výrobce. Obytné místnosti 1/3 sklo, WC + koupelna plné. Kování standard dle
výrobce dveří. Zárubně -obložkové. Celková cena 6.800,- Kč včetně 21% DPH.

Podlahové krytiny – obklady stěn

Účel místnosti

Plocha místnosti

Podlahová krytina

Keramický obklad
stěn(soklík) výšky

Poznámka

ZÁDVĚŘÍ

 

PVC

Výška

4 cm

Soklík 
PVC

ŠATNA

 

PVC

Výška

4 cm

Soklík 
PVC

KOUPELNA PŘ.

 

Keramická 
dlažba

Výška

2,2 m

 Keramický 
obklad

PRACOVNA

 

Lamino

Výška

4 cm

Laminovaný soklík

KUCHYŇ

 

Lamino

Výška

4 cm

Laminovaný soklík

OBÝVACÍ POKOJ

 

Lamino

Výška

4 cm

Laminovaný soklík

Přízemí celkem

 

 

 

 

CHODBA

 

PVC

Výška

4 cm

Soklík 
PVC

POKOJ

 

Koberec

Výška

4 cm

Soklík z koberce

POKOJ 1

 

Koberec

Výška

4 cm

Soklík z koberce

LOŽNICE

 

Koberec

Výška

4 cm

Soklík z koberce

KOUPELNA PODKR.

 

Keramická 
dlažba

Výška 2,2 m

 Keramický 
obklad

VENKOVNÍ TERASA

 

Modřínová prkna tl.3cm

Zábradlí v.1m

Pozinkované

Podkroví celkem

 

 

 

 

Pozn.: Keramická
dlažba, obklad  a  lamino (výběr dle vzorkovníku smluvního
dodavatele materiálu) v ceně 600,- Kč vč. 21% DPH. Koberec,
vinylová
podlaha  v  ceně 400,- Kč vč. 21%
DPH. Jiné úpravy neuvedené v tabulce nejsou součástí dodávky  a jsou za příplatek.

Zařizovací předměty dne půdorysu

 

1

 

Umyvadlo
Jika-Lyra 60

 

Sifon
umyvadlový               

 

Baterie
Umyvadlová Metalia

2

 

WC
Jika závěsné

Sedátko
tvrzené

  —————————-

3

 

Vana
v hodnotě 9000,- Kč  nebo
4

Sifon
vanový automat        

Baterie
vanová Metalia

 

4

 

Sprchový
kout Ravak v hodnotě 9000,- Kč

Sifon
součást dodávky sprchového koutu Ravak

 

Baterie
sprchová Metalia

Vytápění

 1. Standardní
  domy dle ČSN :

  Zdrojem tepla jsou přímotopné elektrické radiátory s nastavitelnou
  regulací a el. Podlahové vytápění. 
  Zdrojem teplé užitkové vody je elektrický zásobník. Radiátory barvy
  bílé s termoregulační regulací.
 2. Nízkoenergetické
  domy
  :
  Zdroj viz. A. Zdrojem teplé užitkové vody je elektrický zásobník
  s fotovoltaickým ohřevem. 
 3. Pasivní domy: Zdroj tepla a
  teplé vody je  tepelné čerpadlo
  vzduch/voda.

Větrání  

 Zdrojem čerstvého vzduchu v případě:

 1. Standardních
  energeticky úsporných domů
  jsou okna.
 2. Nízkoenergetických
  domů

  rekuperační jednotka (70 % účinnost) s vnitřními rozvody vzduchu.
  Odsávání v kuchyni, WC a koupelně.
  Přívod čerstvého vzduchu do všech
  obytných místností. Řízení je prováděno v závislosti na mechanickém
  zapnutí časového spínače uživatelem
  v kuchyni, na WC a
  v koupelně. Automaticky při zvýšení  vlhkosti v bytě.
 3. Pasivních domů je rekuperační
  jednotka (min. 80 % účinnost) s vnitřními rozvody vzduchu. Odsávání
  v kuchyni, WC a koupelně.
  Přívod čerstvého vzduchu do všech obytných
  místností. Řízení je prováděno v závislosti na mechanickém zapnutí
  časového spínače uživatelem
  v kuchyni, na WC a v koupelně.
  Automaticky při zvýšení koncentrace CO2 a vlhkosti v bytě.

V měsících
mimo topné období je možno využívat otevíravá okna.

Elektroinstalace

Elektro-rozvodnice typizovaná
dle odborného dodavatele elektroprací. Vypínače a zásuvky Schneider, barva
bílá.  Vývody na světla
ukončeny objímkou
a žárovkou. Ostatní  provedení za
příplatek

Do standardního
vybavení patří:

Poř.č.

 

 

1

Obývací pokoj

4 dvojzásuvky, 2
schodišťové vypínače,1 vypínač, 1 televizní a počítačová  zásuvka, 2 vývody na světlo, řídící
jednotka pro rekuperaci  pouze
v NED a PD

2

Chodba

2 schodišťové
vypínače(nebo pohybové čidlo), 1 stropnice

3

Kuchyň

1 přípojka na
sporák 380V, 1 zásuvka pro myčku,  3
dvojzásuvky, 1 zásuvka pro ledničku , 1vypínač,1 vývod na světlo, 1 zásuvka
telefon, 1 zásuvka pro odsavač par

4

WC

1 vypínač, 1
dvojzásuvka, 1 stropnice

5

Koupelna

1 vypínač,  1 vývod na světlo, 1 dvojzásuvka,  1 zásuvka pro pračku, 1 stropnice

6

Ložnice

1  vypínač, 2 dvojzásuvky, 1 vývod na světlo,
1 televizní a počítačová  zásuvka

7

Pokoj

1 vypínač, 2
dvojzásuvky, 1 vývod na světlo, možné připojení 1 televizní a počítačová  zásuvka

8

Venkovní prostory

1 vypínač, 1
světelný vývod, 1 zvonkové tlačítko u vstupních dveří domu s domácím
telefonem v kuchyni,  1 zvonek
(umístěný u vstupních dveří)

Malířské práce- zhotovitel

Všechny stěny a
strop ve všech místnostech jsou bílé hladké matné.

Vlastní práce

Vybavovací
předměty, které jsou zachyceny v půdorysech nebo v prodejních prospektech,
slouží jen jako nabídka vybavení a nejsou smluvními předměty s výjimkou  WC a koupelny.

Práce,
které provede investor na základě písemné dohody ve stavebním deníku budou v
konečném zúčtování odečteny z ceny ve výši rozpočtovaných cen prodávajícího.

Změny / rozměrové rozdíly

Případné změny
budou provedeny na základě písemně odsouhlaseného požadavku potvrzeného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré práce stavby budou provedeny
v obvyklém standardu, tj. v souladu se závaznými ČSN. Tento standardní popis je
nadřazen DSP a je nedílnou přílohou  smlouvy
o dílo, nebo kupní smlouvy.

 •  
 •  
 •  
 •