Stavět srdcem a rozumem

Standardní provedení

Standardní provedení hrubé stavby rodinného domu

I.
Projekty-objednatel

II. Spodní stavba

1. Suterén – není obsažen.

2. Základová deska- objednatel

3. Terénní úpravy- objednatel

4. Komunikace – chodníky objednatel

5. Přípojky
inženýrských sítí od hranice pozemku objednatel

 

III.Vrchní
stavba

1. Izolace proti
vodě jako i protiradonové opatření je součástí spodní stavby

2. Stěny venkovní
domu -zhotovitel

 Výstavba obvodových stěn
zevnitř ven včetně štítových stěn a půdní nadezdívky(atiky) obsahuje
v základní ceně:

3) 12 mm dřevoštěpkovou desku OSB

4) 160 mm dřevěnou konstrukci

5) 160 mm izolace Orsil

6) 12 mm dřevoštěpkovou desku OSB

2 a). Stěny
venkovní – garáže-zhotovitel

Výstavba obvodových
stěn zevnitř ven včetně štítových stěn a půdní nadezdívky(atiky) obsahuje
v základní ceně:

3) 12 mm dřevoštěpkovou desku OSB

4) 100 mm dřevěnou konstrukci

5) 60 mm izolace Orsil

6) 12 mm dřevoštěpkovou desku OSB

 3. Stěny
vnitřní-zhotovitel

1) Nosné konstrukce                                          

2) 12 mm dřevoštěpkovou desku OSB             

3) 100 mm dřevěná konstrukce                        

4) 60 mm izolace Orsil                                     

 5) 12 mm dřevoštěpkovou desku
OSB                              

4. Výstavba
stropu- zhotovitel

1) Směr zezdola nahoru.

2) 12,0
mm dřevoštěpkovou desku OSB,nebo dřevěný rošt 25/50mm (dle
stanoviska projektanta)

3) 80 mm izolace Orsil

4) 220 mm stropní trámy

5)18,0
mm dřevoštěpkovou desku OSB

5. Střešní šikminy
– zhotovitel

Střešní lať 35/50

Kontralať 35/50

Střešní folie

Krokvová konstrukce  bez
 tepelné  izolace mezi krokvemi.

6. Konstrukce
střechy- zhotovitel

Všechny střešní konstrukce jsou vyrobeny na tlak do
1,5KN/m2. Materiál krovu – měkké řezivo.

V případě dodávky jen 
hrubé stavby není provedena žádná úprava dřevěným obkladem.

7. Okapní žlaby a  svody – objednatel

Změny / rozměrové
rozdíly

Případné změny budou provedeny na základě písemně
odsouhlaseného požadavku ve stavebním deníku potvrzeného oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Veškeré stavební  práce budou provedeny v obvyklém standardu,
tj. v souladu se závaznými ČSN a příručkou jakosti zhotovitele – Úsporné
bydlení s.r.o… Tento standardní popis je nedílnou přílohou smlouvy o dílo a je nadřazen projektové
dokumentaci…

  •  
  •  
  •  
  •