Stavět srdcem a rozumem

Protipovoďnové domy

 

Vzhledem k současné situaci, kdy klimatické změny způsobují zvýšený výskyt přívalových dešťů, období intenzivních srážek a s nimi spojenou erozi a sesuvy půdy, dochází k zaplavení dříve neohrožovaných území a k rozvodnění menších toků. Vzhledem k nedostatečné odolnosti konstrukcí stávajících staveb dochází často k jejich nevratnému poškození, případně zřícení a tím k velkým škodám na majetku osob a státu.

   

Naše firma Úsporné bydlení s.r.o. se proto rozhodla řešit tuto situaci a společně s panem Ing.arch.Josefem Vranou připravila několik typových rodinných domů, které jsou navrženy tak, aby při hrozbě záplav chránily majitele, jeho majetek a zároveň zajistily bezproblémové užívání stavby po dobu povodní unikátním systémem přípojek inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, elektro) ve vodotěsném monolitickém potrubí.

  

Tyto domy jsou vhodným řešením pro rodiny a obyvatele v důchodovém věku zasažené povodněmi . Tito lidé nemají finanční prostředky na nový dům, ani na opravu povodněmi poničeného stávajícího domu. Zároveň je k místu bydliště (kde se povětšinou narodili a mají zde celoživotní známé a přátele) pojí silná citová vazba a přemístění na jiné místo by pro ně znamenalo těžké psychické trauma.

  

Dům je navržen jako jednopodlažní nebo dvoupodlažní prefabrikovaná sloupková dřevostavba ve variantách nízkoenergetický nebo pasivní dům. Založení je řešeno na železobetonových nebo ocelových pilotech v osovém rastru. Celý prostor je uzavřený pohyblivými ocelovými rošty s dřevěnou výplní, tím vzniká pod domem prostor pro parkování automobilu a technická místnost (např. sklad zahradního nářadí atd.). Zastřešení RD je řešeno stanovou nebo sedlovou střechou, na kterou je možno umístit solární panely. Přístup do domu je zajištěn pomocí kovového sklápěcího schodiště.

Cena se pohybuje od 18.500,-Kč/m2 do 21.500,-Kč/m2.

  CHCI VĚDĚT VÍCE  

  •  
  •  
  •  
  •